Video je povzetek začetnega tečaja o linearnem gibanju, ki je potekal jeseni 2019 in je namenjen interni rabi.