Video je povzetek začetnega tečaja o krožnem gibanju (moška krožnica), ki je potekal spomladi 2020 in je namenjen interni rabi.