Tango tradicija

Socialne, politične in družbene razmere v Argentini so skozi zgodovino oblikovale navade, ki so še danes del tangerjev. Delujejo kot univerzalen jezik subkulture razširjene po celem svetu.

Obisk milonge, dogodka, kjer se pleše tango, je zmeraj pomenil bistvo tanga. Večer, ko so ženske izbrale najlepšo toaleto in je vse teklo po znanem protokolu. Danes so te meje tradicije že veliko bolj zabrisane. Milonga poimenujemo večere, ki bi si veliko bolj zaslužili naziv praktika ali preplesavanje, a še zmeraj ohranjamo pridih tradicionalistične note na bolj svečanih dogodkih.

Povabilo na ples

Tradicija veleva, da se plesalko povabi na plesišče s pomočjo cabezea (“kabeseo”). Plesalec z očmi poišče plesalko in ji pokima. Ta lahko povabilo sprejme s prikimavanjem ali zavrne z odvrnitvijo pogleda. Na ta način se plesalec izogne neprijetnemu izpostavljanju in se s plesalko sreča šele na plesišču.
Plesalki cabezeo omogoča aktivno vlogo v izbiri naslednjega plesalca.

Danes, v bolj liberalni družbi in odvisno od dogodka, pravila niso več tako stroga, saj se velikokrat zgodi, da je plesalka tista, ki povabi ali pa, da plesalec enostavno pristopi. Prav tako se na domačih milongah tangerji večinoma med seboj poznajo in je led sam po sebi že prebit.
Kljub temu večina dobrih plesalcev še vedno iz spoštovanja drug do drugega uporablja cabezeo.

Glasba na milongah

Večina tango Dj-ev se drži klasične forme tand. To so ponavadi skupki približno štirih skladb, ki imajo nekaj sorodnega-orkester, avtorja, žanr… Za vsakima dvema tandama tanga sledi tanda milonge ali valčka nato pa ponovno dve tandi tanga. Tande med seboj loči tako imenovana cortina, ki je ponavadi delček netango skladbe. Takrat plesalci odidejo s plesišča in poiščejo nove partnerje.

Po pravilih par pleše eno tando in se nato razide, danes pa velikokrat tudi več zapored. Plesati lahko začne tudi na sredini, a končal naj bi zmeraj ob koncu tande. Če plesalka plesišče zapusti prej, to pomeni, da se je med plesom počutila skrajno neudobno.

Konec milonge lahko Dj sporoči na dva načina. Lahko zakliče “ultima tanda”, kar pomeni, da sledi še zadnja tanda ali pa zavrti skladbo La Cumparsita, ki je bila po starih običajih zmeraj zadnja pesem.

Slovarček

cabeceo = zmig z glavo (cabeza)
mirada = pogled

Ples na milongah

Ker so lahko plesišča hudo natrpana, je zelo pomembno, da oba, plesalec in plesalka, pazita na druge pare. Plesalec naj bi sledil rondi-krožil v nasprotni smeri urinega kazalca in se med plesom izogibal ostalim. Prav tako je zelo pomembno, da plesalka pazi na svoje okraske, ki znajo biti neprijetno presenečenje za sosednji par.

Poznamo tudi takoimenovani moški cabezeo, ki ga plesalec uporabi ob vstopu na plesišče. S plesalko počaka ob plesišču, dokler ne ujame pogleda plesalca, ki že pleše in da mu ta prikima. Tak način omogoča, da se pri vstopu na plesišče prepričamo, da nas je plesalec opazil in nam na plesišču pusti prostor. Tako se lahko varno in spoštljivo vključimo v rondo.