Krožno gibanje je poleg linearnega osnovni gradnik tango gibanja. Z razumevanjem principov lahko pridemo do orodij za improvizacijo, ki nam omogočajo pestro gibanje na majhnem prostoru z ohranjanjem energije.

Na tokratnem nadaljevalnem tečaju se bomo posvetili predvsem ključnim situacijam krožnega gibanja, ki so njegova osnova in predstavljajo stične točke za povezavo gibanj med seboj.

Podobneje se bomo posvetili možnim prehodom med različnimi krožnimi gibanji in ohranjanju energije. Za vse, ki ste obiskovali oktoberski tečaj, oziroma so vam sacade že znane, pa bomo v kroženje vključili tudi te.

Kaj bom na koncu znal?

  • osnovne principe kroženja
  • razumevanje situacij kroženja
  • moška tehnika-odpiranje in stabilnost
  • ženska tehnika-vir energije in natančnost
  • kako povezati različna gibanja?
  • open sacade v krogu

Nadaljevalni tečaji so razdeljeni v štiri tematske skupine (figure, muzikalnost, geometrija tanga in zaprta drža) , ki mesečno rotirajo, tako da je vsak mesec na vrsti tečaj iz druge tematske skupine. Na ta način želimo zaobjeti čim več vidikov tanga in omogočiti enakomeren razvoj na vseh področjih tanga.

Tečajev se lahko udeležijo vsi, ki so opravili Tango Osnove, razumejo princip vodstvo-sledenje in osnove linearnega ter krožnega gibanja (hoja, ocho, giro, cross).