Nadaljevalni tečaj iz sklopa muzikalnosti bo tokrat namenjen raziskovanju in odkrivanju različnih ritmik v tangu (brez milonge in valčka).

Sprehodili se bomo vse od bazičnega oziroma primarnega ritma, ki glasbi daje hitrost in poudarke, do sekundarnih ritmov, ki glasbo in naš ples popestrijo ter vsako posamezno interpretacijo naredijo unikatno.

Glasbo bomo analizirali, jo poskušali razumeti in predvideti ter slišano kreativno prenesti v gibanje.

Da glasba postane kaj več kot le zvočni ambient =)

Kaj bom na koncu znal?

  • strukturo tango glasbe
  • prepoznal različne ritme
  • razlika med bazičnim in dodatnimi ritmi
  • tehnike koraka
  • interpretacija ritmov v plesu
  • spremembe dinamike

Nadaljevalni tečaji so razdeljeni v štiri tematske skupine (figure, muzikalnost, geometrija tanga in zaprta drža) , ki mesečno rotirajo, tako da je vsak mesec na vrsti tečaj iz druge tematske skupine. Na ta način želimo zaobjeti čim več vidikov tanga in omogočiti enakomeren razvoj na vseh področjih tanga.

Tečajev se lahko udeležijo vsi, ki so opravili Tango Osnove, razumejo princip vodstvo-sledenje in osnove linearnega ter krožnega gibanja (hoja, ocho, giro, cross).